Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Zmena poisťovne

Kedy možno zmeniť poisťovňu? Ako podať výpoveď poistenia? Nezaplatil som poistné...

Poisťovňu možno zmeniť doručením výpovede poistenia súčasnému poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Príslušné poistné podmienky môžu umožniť výpoveď poistenia do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s 8 - dňovou výpovednou lehotou. Jej uplynutím poistenie zanikne.

Jednou z možností môže byť aj zánik poistenia pre neplatenie poistného, nevýhodou môže byť, že v niektorých poisťovniach majú prirážku na poistnom, pokiaľ vám v minulosti zanikla zmluva pre neplatenie alebo v najhoršom prípade vašu zmluvu nemusia akceptovať a nepríjmu ju do poistenia.

Pokiaľ zistíte počas poistného obdobia, že vaša poistka je predražená a výročie zmluvy je v nedohľadne a máte možnosť ušetriť niekoľko desiatok eur, za zváženie stojí aj možnosť prepisu vozidla na inú (blízku) osobu. V takom prípade zanikne drahá poistka na základe zmeny držiteľa vozidla a poisťovňa vám vráti nespotrebované poistné.