Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Prihlásenie, registrácia vozidla

Pokiaľ kupujete ojazdené vozidlo, je potrebné, aby ho súčasný majiteľ odhlásil. Odhlásenie vozidla musí prebehnúť za Vašej prítomnosti - ako kupujúceho, osobne, alebo na základe Vášho splnomocnenia, na ktorom musí byť Váš podpis úradne overený (napr. na matrike alebo u notára).

K registrácii, prihláseniu vozidla potrebujete veľký technický preukaz:

  • pri novom vozidle Vám ho dá predajca, u ktorého vozidlo kupujete
  • pri dovoze vozidla zo zahraničia po vybavení všetkých formalít Vám technický preukaz vydá príslušný obvodný úrad dopravy
  • pri ojazdenom tuzemnskom vozidle vám ho odovzdá (pošle) súčasný majiteľ vozidla

Nakoniec si nezabudnite dojednať povinné zmluvné poistenie, ktoré od vás bude príslušník policajného zboru na evidencii vozidiel vyžadovať. Preto si ho dojednajte ešte pred návštevou dopravného inšpektorátu. Dokladom o poistení je biela karta, ktorú si môžete ihneď vytlačiť po dojednaní najvýhodnejšieho PZP s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní tu cez našu >>> poistnú kalkulačku PZP.