POISTITE sa teraz jednoducho ONLINE

Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Všetko dôležité o PZP

 • Zákonnú PZP poistku potrebujete v momente prvého použitia vozidla v cestnej premávke.
 • PZP kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené poisteným vozidlom iným osobám na živote, zdraví a majetku.
 • Ak poistenie nemáte, hrozí vám pokuta pri cestnej kontrole, i z obvodného úradu, pričom spôsobenú škodu budete musieť zaplatiť z vlastných peňazí.
 • Dokladom o poistení je biela karta (v zahraničí - zelená karta). Získajte bielu kartu ihneď >>> uzavrite PZP online!

Na čo nezabudnúť Rady k poistke

 • Poistenie je možné vypovedať doručením písomnej výpovede poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
 • Ak nemáte uzatvorené PZP, môžete dostať pokutu až do výšky 3319,39 €.
 • Nezabudnite oznámiť poisťovni dôležité skutočnosti – predaj auta, vyradenie vozidla z evidencie, zmena trvalého pobytu a korešpondenčnej adresy.
 • Ak povinné zmluvné poistenie zaniklo počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, môžete uzavrieť nové PZP v ktorejkoľvek poisťovni.

Čo robiť, ak sa stane nehoda

 • Ak to situácia alebo zákon vyžaduje, privolajte políciu, záchranku a hasičov.
 • S účastníkmi dopravnej nehody vyplňte tzv. Správu (záznam) o nehode. Použite jednu sadu, nezáleží akým logom poisťovne je označená. Nezabudnite sa obaja (vinník, poškodený) podpísať.
 • Náhradu škody z PZP si poškodený uplatňuje na poisťovni vinníka.
 • Škodovú udalosť oznámte čo najskôr, najneskor však do 15 dní pokiaľ ide o škodu na území SR, resp. do 30 dní, ak ide o škodu v zahraničí.

Prečo Merkury Broker

Sme stabilná, dynamicky napredujúca spoločnosť s pätnásť ročnou históriou na slovenskom poisťovacom trhu, pôsobíme ako finančný agent na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktoré nás oprávňuje zastupovať záujmy klienta v akejkoľvek poisťovni. Sme nezávislý sprostredkovateľ poistenia, ktorý ponúka svoje služby klientom bezplatne.

Kto sme

Sme ľudia ako vy. Stretávame sa s vami, snažíme sa vás pochopiť a flexibilne reagovať na vaše požiadavky, sledujúc aktuálne trendy. Pracujeme pre vás. Môžete sa na nás spoľahnúť v akejkoľvek situácii. Tvoríme a neustále budujeme silný tím. S ochotou sa s vami stretneme v našich obchodných kanceláriách, teréne či pri vybavovaní vašich požiadaviek prostredníctvom prostriedkov ďiaľkovej komunikácie.